Na výlet...

02.05.2024

A hurá na vejlet!!!

Kam? To zatim neprozradím. Místo toho si ještě zajdu s Pytlákem do Nádražky...

Proč?...

Protože tam je Žany a pořád se směje. A protože dělá přímo žůůůžový kakao...

Fotogalerie...

And hooray for a trip!!!

Where? I won't reveal it then. Instead it I go to the Nádražka with Pytlák...

Why?...

Because Žany is there and she's always laughing. And because she makes an eeeeexcelent cocoa...