Nad Prahou...

21.01.2024

Tak co, kamarádi? Kdo z vás mě dneska viděl nad Prahou? Já vím jen o Hance Pelčákový, dcery mýho kamaráda Oldy Pelčáka. Tý jsem letěl nad hlavou a zamával jí. A ona mi pak poslala fotku...

Jinak nás naháněl strejda Karel i Roman, tentokrát jeli po zemi, já letěl s tetou Alčou, tetou Helčou a pilotem Tomem...

Ale vám řeknu, byla to paráda! Takhle z vejšky jsem Prahu ještě neviděl. A je nádherná!!!...

Jestli máte nějakou fotku, pošlete mi jí, prosím...

So what, my friends? Who of you saw me over Prague today? I only know about Hanka Pelčáková, daughter of my friend Olda Pelčák. I flew over her head and waved at her. And then she sent me a photo...

Otherwise, uncle Karel and Roman chased us on the ground today and I flew with auntie Alča, auntie Helča and pilot Tom...

But let me tell you, it was great! I have never seen Prague like this from an high altitude. And it is beautiful!!!

If you have some photo, send it to me, please...