Námořníci lítaj?...

05.08.2023

Tyjo, já prospal celej den! To je vostuda!!!...

No jo, ale když jsme se z leteckýho dne v Hradci vrátili až ráno...

Pěkně tam pršelo, ale i tak kluci kabrňácí lítali! Sice netuším, jak to dělali, když nebylo chvílema ani na ocásek vidět, ale...

Prostě to jsou borci, no...

Prohlídli jsme si spoustu vrtulníků a taky stíhačky. Dokonce jsem se v obou svez! I když v Migouškovi jen na zemi, strejda říkal, že jsou moc nízko mraky, tak nahoru nemůže. Ale kamarádi ze Slovenska s Delfínem mě povozili i nahoře...

A pak taky ten kamarád z Polska, co lítal večer vrtulníkem a pouštěl rachejtle. Byl jsem na palubě a byl to fičák teda!...

Jen teda, kožich jsme měli všichni durch...

A mám z Hradce spoustu novejch kámošů! Langoše, Kačku z rádia, Gábinu, Domina a skřítky, Martinu a Kačku...

Kluky akrobatický od Flying Bulls, Slováky s Delfínem. Poláky od vrtulníku, Migouška a jeho partu, Máru a kamarády od dřevěnejch letadýlek...

Strejdu Špačouna...

I Martin přiletěl!...

Héj, to byl supr den!...

Fotogalerie - Pytlák...

Fotogalerie - Roman...

Whoooo, I slept all the day! This is a disgrace!!!...

Well, but we returned from the airshow in Hradec Kralove at the morning...

It was raining quite a bit, but boys were still flying! Although I have no idea how they did it when you couldn't even see a tail at times, but...

They're just great guys, huh...

We saw lots of helicopters and also fighter jets. I even took a ride in both! Even if only on the ground in Little Miggie, uncle said that clouds were too low, so he couldn't go up. But my friends from Slovakia with Delfín drove me to the skies...

And then also the friend from Poland who flew in a helicopter in the evening and released rockets. I was on board and it was a smashing!...

Only that, we all had coats full of water...

I have a lot of new friends from Hradec Kralove! Langos, Kacka from the radio, Gábina, Domin and dwarfs, Martina and Kacka...

Acrobatic boys from Flying Bulls, Slovaks with Delfín. Poles from the helicopter, Migousek and his gang, Mara and friends from wooden planes...

Uncle Špačoun...

Martin also flew in!...

Hey, that was a great day!...