Náročnej den...

09.05.2024

Úúúúúúf, to byl včera náročnej den!...

Vezli jsme Stěpku do školy, prej, aby zjistili, jestli má talent? Se mohli zeptat, bych jim to řek...No ale byla tím pádem spousta času. Tak jsme s Pytlákem vymysleli takovej megavejlet...

Nejdřív do Březejce, protože to bylo po cestě. Mimochodem, babi Dano, hádej, co jsme tam dělali?...

Pak jsme si zajeli vyzvednout brundibáří letku a hurá do Tišnova k velkýmu náčelníkovi a velkýmu pilotovi Klekí Petrovi. Moc jsem se na něj těšil...

Pheeeeeeeew, that was a hard day yesterday!...

We took Štěpka to school, like to see if she had talent? They could ask, I would tell them...Well, there was plenty of time. So Pytlák and I came up with such a megatrip...

First to Březejc, because it was along the way. By the way, granny Dana, guess what we did there?...

Then we went to pick up the Humblebee squadron and hurrah to Tišnov to the great chief and great pilot Klekí Petra. I was really looking forward to him...