Náročnej den...

09.05.2024

Z Tišnova jsme se zastavili na Venkově (Brrrr.... no...) u Maťa. Škoda, Terezka nebyla doma. Ale nechala mi tam tůůůůze pěknej dáreček. Héééj, můžu spát s Pytlákem venku, i když bude zima!...

Ani strejda Jirka z Malhostovic nebyl doma. Ale jeho letadla jsme si prohlídnout mohli. Teda, jen to neviditelný jsem nev... No... Asi těžko, když je neviditelný...

Ještě malá návštěva u kláštera v Tišnově. Pamatujete, jak tam s tím velkým slavným ostatkovým křížem zaháněli zlý démony? Ten kříž totiž zažene všechny zlý bytosti a obludy...No a honem vyzvednout Štěpku zase a s brunďama na chalupu na jejich novou základnu...

From Tišnov, we stopped at The Village (Brrrr... No...) to Maťo. Unfortunately Terezka wasn't home. But she left there a very nice present for me. Hey, I can sleep outside with Pytlák even if it's cold!...

Not even uncle Jirka from Malhostovice was at home. But we could see his planes. I mean, I just could not see that invisible one... Well, but... I guess it's hard to see when it's invisible...

Another small visit to the monastery in Tišnov. Do you remember how they chased away the evil demons there with that big famous reliquary cross? That cross will drive away all evil beings and monsters...Well, hurry up and pick up Štěpka again and then with the Humbles to the cottage to their new airbase...