Návrat domů...

13.11.2023

Flak pořád žádnej. Frickové maj asi vycházky...

Na cestě na letiště Stansted to bylo docela dobrůžo, nemohli jsme se dostat do vlaku. Dokonce nám jeden odjezd zrušili a pak jsme se všichni mačkali v jednom. Docela jsem měl strach, aby mě Marťa někde neztratila, už to jednou málem udělala, když jsem se zakoukal v hračkářství...

Ale nádraží na Liverpool Street je krásný. Mají tu krásnou sochu a památku na Wintonovy děti. Podobnou, jako je v Praze na Hlaváku...

Byli jsme nakonec rádi, že nám to neuletělo. Pytlák Erbíka vyfotil v Praze, jak pro nás letí. Tady to ale bylo na knop. Ještě se pak pro někoho vraceli a nakonec jsme startovali s hodinovým a něco zpožděním...

Jsme úplně unavení. Bylo toho za těch pár dnů plno. A Marťa to navíc včera večer rozjela v báru prej s nějakým dědouškem v kiltu. Skoták asi?...

No nyx, jdeme spát. A necháme si o tom všem zdát. Už teď mi to přijde jako pohádka, která se udála strašně dávno. Ale mám spoustu novejch kámošů, tak spolu něco podnikneme za kulišárny...

Fotogalerie...

It was pretty rough on the way to Stansted airport, we couldn't get on the train. They even canceled one of our departures and then we all crammed into one. I was quite afraid that Marťa would lose me somewhere, she almost tried it once when I was fixed my eyes to something in the toy store...

But Liverpool Street station is lovely. They have a beautiful statue here and The Wintons children memorial. Similar to the one in Prague Main Station...

Finally we were glad that our plane didn't fly away. Pytlak took a picture of Erbík flying for us in Prague. But here it was by hair´s breadth. Even they had to come back for someone and finally we started with an hour and a half delay...

We are completely tired. It was so hard in those few days. And Marťa also whooped it up last night in a bar with some old man in a kilt. Scottish I guess?

Come on, let's go to bed. And let's dream about it all. It already seems like a fairy tale that happened a long time ago. But I have a lot of new friends, so we'll do something funny together...