Návštěva v Zoo...

29.05.2024

Ahojky. Dneska jsme s Romanem vyrazili do pražský zoo! Ale ne podívat se na zvířátka nebo si najít něco k svačině...

Setkali jsme se se strejdou Filipem a vymysleli něco tuze zajímavýho. Ale co, to vám prozradím až po víkendu. Nejdřív totiž Pardubice a Aviatická pouť!...

Hallo. Today I went with Roman to the Prague zoo! But not to look at the animals or to find something for snack...

We met uncle Filip and came up with something very interesting. But I tell you about it after the weekend. First of all the airshow in Pardubice!...