Olin splnil sen...

09.03.2024

OLIN SPLNIL SEN...

Vážně nemocnému kamarádovi, snílkovi, bojovníkovi...

Trvalo to půl roku. Dílčích úspěchů i neúspěchů, snahy spousty lidí, boje proti občas nepochopitelnému postoji některých vysokých úředníků a nejvyšších činitelů. Ale podařilo se...

Ve spolupráci Olinovy Tygří(kové) letky se Zlatou rybkou, Leteckým muzeem Korea-Merkur v Bezděkově, Leteckým klubem gen. Karla Mrázka DFC, DSO v Milovicích, vojenskou kanceláří prezidenta ČR, velením VzS AČR a LZS AČR, Hangárem 3 a Classic Trainers v Líních a s přispěním sponzorů (Aeroteam, Jagar Design, Wings 4 Kids)...

Svezl se na svém nejvíc nejoblíbenějším Sokolu zvaném "Lehké Petry" z Letecké záchranné služby AČR v Plzni-Líních. A se slavným display pilotem, který tento stroj předvádí na akcích po celé Evropě...

Hodina létání nad Plzní a okolím, která ale pro něj má mnohem větší cenu, než si my všichni (až na pár zabedněnců) dokážeme představit...

Fotogalerie...

OLIN HAS FULFILLED A DREAM...

To a seriously ill friend, a dreamer, a fighter...

It took half a year. Partial successes and failures, efforts of many people, the struggle against the sometimes incomprehensible attitude of some high-ranking state officials and top public officers. But we did it...

In cooperation with Olin's Tiger Cub squadron with Zlatá rybka, the Korea-Merkur Aviation Museum in Bezděkov, the Aviation Club of gen. Karel Mrázek DFC, DSO in Milovice, the military office of the President of the Czech Republic, the Headquarters of CzAF and Czech Army Air Rescue Service, Hangar 3 and Classic Trainers in Líně and with the contribution of sponsors (Aeroteam, Jagar Design, Wings 4 Kids)...

He took a ride on his most popular Sokol called "Lehké Petry" from the Czech Army Air Rescue Service in Plzeň-Líně. And with a famous display pilot who presents this machine at events all over Europe...

An hour of flying over Plzeň and its surroundings, which, however, is worth much more to him than all of us (apart from a few blockheads) can imagine...