Ouplněk...

01.08.2023

Týýýýýýjo! Koukněte na oblohu! Rychle!...

Waaaau! Look at the skies! Hurry!...