PF 2024...

01.01.2024

Děcka,... kamarádi moji,... najděte i Vy svůj poklad...

Ale bacha...

Každej poklad má jen takovou hodnotu, jakou cejtíte právě Vy...

Kids,... my friends,... let you find your treasure too...

But beware...

Every treasure is only as valuable as you feel it to be...