Pilot nepilot...

18.04.2024

Večer po tom super zážitku,... vlastně zážitkách,... s kamarádem Snílkem mě ještě Pytlák vytáh na jedno setkání. Jeli jsme do Hloubětína do knihovny a tam...

Strejda Ivo! Frankie, Verča, teta Bínová a Mirek...

Strejda Ivo je totiž strááášně chytrej (víc než Matěj!) a vyprávěl všem o jednom pilotovi, kterej vlastně ve skutečnosti nebyl, a přitom o něm napsali spoustu knížek...

Hele, to jde? A jak se jmenoval? Biggles? A přečteme si oněm něco?...

In the evening after that great experience,... actually experiences,... with my friend Dreamer, Pytlák took me to one more meeting. We went to Hloubětín to the library and there...

Uncle Ivo! Frankie, Verča, aunt Bínová and Mirek...

Uncle Ivo is terribly clever (more so than Matěj!) and he told everyone about a pilot who actually didn´t exist, but they wrote a lot of books about him...

Hey, is that possible? And what was his name? Biggless? And shall we read something with him?...