Letiště Vrchlabí...

08.08.2023

Včera mě Pytlák vytáh z pelíšku a prej hurá na výlet! Mno...

Ale jo, mimořádně nepršelo, tak se nebudeme válet...

Jen nějak zapomněl říct, že se budeme courat po kopcích až do noci...

Zase ale, ukázal mi spoustu zajímavejch míst, takže jsem mu odpustil...

Začali jsme na letišti ve Vrchlabí. Takový malý, pod horama. Tam asi kluci s delfínem ani s migouškem nepřistanou. Bohužel tam nikdo nebyl. Tak jsme si aspoň na chvilku sedli a koukali se. A Pytlák vyprávěl...

O kamarádovi Vaškovi Bäumlovi, co tady lítal a učil lítat i ostatní. Nebo o panu Středovi, co jezdil sem k nám na chalupu, přes rokli, co se chodí koupat do nádrže. Byl to prej herec a taky namlouval do filmu jiný herce, co neuměli česky. Tak ten tady taky lítal...

Fotogalerie...

Yesterday Pytlak pulled me out of the bed and said hooray for a trip! Huh...

But yeah, it hasn't rained particularly well, so we won't lie around...

But somehow he just forgot to say that we'll be running through the hills until nightfall...But then again, he showed me a lot of interesting places, so I forgave him...

We started at the airport in Vrchlabí. So small, under the mountains. Boys with a dolphin or a miggie probably won't land there. Unfortunately, no one was there. So we sat down and watched around for a while. And Pytlak told...

About his friend Vašek Bäuml, who flew here and taught others to fly as well. Or about Mr. Středa, who used to come to cottage to the same place as we, across the ravine, where he goes swimming in the reservoir. He was an actor, and he also dubbed other actors into the film, who didn't know Czech. So he was flying here too...