Po horách...

08.08.2023

No a nakonec jsme se toulali po hřebenech. Z Medvědího kopce, kde nakonec přeci jen medvěd byl, na Zlatý návrší...

Jako tady někde je zlato?...

... pak přes Labskou boudu (véééélká ošklivá krabice...) a Labským dolem dolů, zpátky do Špindlu. Což si už moc nepamatuju, usnul jsem někde dole kolem Krakonošovy zahrádky...

Ále... Na horách je to tuze nádherný! Kopce, skály, údolí, příroda...

Šli jsme kolem vodopádů. Dokonce kolem Labe! Takovej malej potůček a než to doteče k nám, je z toho velká řeka...

A viděli jsme i bunkry. Bylo mi divný, proč je tady kdysi postavili, ale Pytlák říkal, že měli být kolem celýho Československa. A ne jen takový malý jako tady. I veliký. A prej mě někdy na takový vezme...

Fotogalerie...

And finally, we wandered along the ridges. From Medvědín (Bear Hill), where the bear was after all, to Zlaté návrší (Golden Hill)...

Like there's gold here somewhere?...

... then through the Labská bouda (a big, ugly box...) and down the Labský důl (Elbe Valley), back to Špindlerův Mlýn. I don't remember much anymore, I fell asleep somewhere down around Giant's garden...But... It's really beautiful in the mountains! Hills, rocks, valleys, nature...

We walked past waterfalls. Even around the Elbe! Such a small stream and before it reaches us, it becomes a big river...

And we also saw bunkers. It was strange to me why they were once built here, but Pytlák said that they should have been around the whole of Czechoslovakia. And not just those small like here. Big fortresses. Once he take me to one of those...