Pomníčky...

05.07.2023

Touláme se s Pytlákem a ostatníma po Valašským království. Ale není tu jen krásná příroda a spousta dalších zajímavostí. Už jsme spolu našli i některý pomníčky...

Kluků, co sem jezdili na vandr třeba a bojovali za války za svoji zem a umřeli...

Pana doktora, co léčil naše vojáky v Anglii a SSSR, plus taky bojoval. Ale zajali ho a zabili...

A dneska jsme se zajeli podívat na památník Ploština. Když mi Pytlák vyprávěl a pak i v muzeu čet, co se nejen tady stalo, bylo mi do pláče...

Jsou chvíle, kdy vás lidi nechápu. Proč jste na sebe tak hnusný?...

We wander with Pytlak and others around the Wallachian Kingdom. But there is not only beautiful nature and many other interesting places. We have already found some memorials...

Dedicated for example to guys who had been coming here for a wander and fought for their country during the war and died...

To the doctor who treated our soldiers in England and the USSR, plus he also fought. But had been captured and killed...

And today we went to see the Ploština monument. When Pytlak told me, and then read in the museum, what happened (not only) here, I was moved to tears...

There are moments when I don't understand you, people. Why are you so filthy to yourself?