Poprvé v balónu...

14.01.2024

Teda,... kluci už šli chrnět, ale... já prostě nemůžu usnout...

Dneska jsem poprvé letěl balónem. Mazec, tyjo!!! To se prostě nedá popsat! Nahoře ticho a klid, krom občas zahučení, když bylo potřeba přihřát vzduch do balónu. Ale jinak fakt ticho. Nádhera! Klid. Pohodička...

A ten výhled! To prostě nepochopíte, dokud to neuvidíte! Alpy všude kolem. Obrovský kopce, který odsud shora vypadaj jen jako... Když zmuchláte pomalovanej papír? Ale takhle se to těžko vysvětluje...

Letěli jsme z Gosau do Zeltwegu. Asi 150 kilometrů to je. Ale jsem ani nevnímal čas, protože ten výhled kolem na kopce a kopečky...

Strašně se těším na zítra a další dny, jestli to ještě půjde a poletíme spolu znova...

Díky, kamaráde Pučmeloune. A díky moc, Kájo a Riči...

Mimochodem,... zahlíd jsem dole Ojrofajtra, je to možný?

Well,... guys have already gone to sleep, but... I just can't...

I flew in a balloon for the first time today. Bad-ass!!! It just cannot be described! Silence and peace, except for the occasional hum when it was necessary to heat the air in the balloon. But otherwise really quiet. Splendor! Peace. Piece of cake...

And the view! You just don't understand it until you see it! Alps all around. Huge hills that from up here just looks like... When you crumple painted paper? But it's hard to explain like that...

We flew from Gosau to Zeltweg. It's about 150 kilometers. But I didn't even notice the time, because the view around those hills and hillocks...

I'm really looking forward to tomorrow and following days, if it still works out and we fly together again...

Thanks, my friend Pučmeloun. And thank you very much Kája and Riči...

BTW, I spotted the Eurofighter below. Is that posiible?