Pouštíme hmyzáka...

26.07.2023

Pytlák mi koupil Komára. Divný, co? Ale tohle je letadlo. Malej model s vrtulí na gumičku...

Po návštěvě v muzeu jsme potřebovali ještě počkat na Štěpánku, chodí tam na brigádu. Tak než skončila, šli jsme ho vyzkoušet...

Nic jednoduchýho to sestavit, hlavně, když fouká. Pak se taky musí vrtule vrtulit na správnou stranu, aby to rovnou nežuchlo...

Ale zvládli jsme to a lítal! Héj, třeste se německý Junkersové! Mam na vás stíhačku!!!...

Pytlák bought me a Mosquito. Weird huh? But this is a plane. A small model with a rubber band propeller...

After visiting the museum, we still needed to wait for Štěpánka, she is going there for a part-time job. So before she finished, we went to try it...

Nothing easy to assemble, especially when it's windy. Then the propeller also has to be turned to the right side so that it doesn't directly plunk down...

But we managed it and it flew! Hey, shake up German Junkerses! I have a fighter for you!!!...

Fotogalerie...