Prázdniny...

03.07.2023

Ahoj, kamarádi! Mám prázdniny a co Vy?...

Vyrazili jsme s mamkou, Štěpkou, Matějem a Pytlákem pěkně daleko. Do království! Valašskýho! Prej je za kopcem už Slovensko...

Je to tu nádherný. Spousta kopců, louky, lesy, nádherný kvítí, ptáčkové...

Včera jsme dokonce vylezli na rozhlednu a koukali se spolu na západ slunce. Tak jsem zamával Ericovi, protože tím směrem někde bydlí...

No a jak sluníčko zapadlo, na druhý straně mezi kopcema vykouknul úplněk. Červenej jako malina. Schválně, jestli by tak i chutnal...A kam jste jeli s mámou, tátou, ségrou, bráchou nebo kamarádama Vy?

Hi, my friends! I' m on vacation now, what about you?...

We went pretty far with mom, Stepanka, Matej and Pytlak. To the Kingdom! Valachian Kingdom! Slovakia is already over the hill...

It's beautiful here. Lots of hills, meadows, forests, beautiful flowers, birds...

Yesterday we even climbed the lookout tower and watched the sunset together. So I waved to Erik, because he lives somewhere in that direction...

And when the sun went down, full moon peeked out on the other side between hills. Red as a raspberry. Does it taste like that?...

And where did you go with your mom, dad, sister, brother or friends?