Přepadení v Roudnici...

06.04.2024

Cestou z muzea jsme ještě zajeli do Žatce na výstavku strejdy Tomiho a tety Alice. On totiž Tomi umí nejenom vařit a dělat super dorty, ale taky dělá tuze hezký obrázky...

No a překvápko - v galerii je i výstavka o tom, jak jsme pomohli Izraeli a jak odsud lítaly letadla. Dokonce tam maj i Mezka!...

Hele, tam se taky zajděte kouknout...

A nakonec jsme udělali přepadení v Roudnici. Verča byla pěkně překvapená. Ale pak nám to tam všechno ukázala...

Děkujeme, Veru...

On the way from the museum we went to Žatec for the exhibition of uncle Tomi and aunt Alice. Because,... Tomi can not only cook and make great cakes, but he also makes very nice pictures...

Well, and a surprise - the gallery also has an exhibition about how we helped Israel and how planes flew from here. They even have a Mezek there!...

Hey, go take a look there too...

And finally we made an ambush in Roudnice. Verča was quite surprised. But then she showed us everything there...

Thank you, Veru...