Přes Kanadu...

10.06.2023

Ahoj, kamarádi, teď pro změnu z Novýho Jorku...

Zase jsem se nejdřív radši vyspal, než jsem se pustil do psaní. Byla to z Aljašky na New York pěkná fuška...

Eric mě už nechává zkontrolovat mnohem víc věcí, jen stojí opodál a nenápadně kouká, jestli to dělám pořádně...

Odstartovali jsme z Medvědova, zamávali chlupatejm kamarádům a vyrazili na jihovýchod, širokým obloukem přes Kanadu. Nahoře bylo ještě ráno poměrně dost mraků, tak nám chvílku trvalo, než jsme se skrz ně prokousali. Postupně se ale začly trhat a mezi nima sem tam prosvítaly nějaký hory. Víc a víc, pak v Kanadě jsme už mohli vidět krásný lesy a spoustu jezer...

Kanada je ale pěkně dlouhá, trvalo nám to několik hodin...

Pak ale najednou sešplouchla dolů po vodopádu,... tom slavným niagárským, co teskně hučí,... a byli jsme zase u Amíků...

Počkej,... jak to, zase? Dyk... Jo aha, Aljaška je taky jejich a Kanada je mezi. Tak to jó...

Z Niagáry už to pak bylo do New Yorku jen kousíček...

Když jsme letěli přes tu velkou řeku Hudson dole, vyprávěl Eric o pilotovi, co tam před několika lety přistál na vodě s Árbasem, ale menším. To musel bejt ale frajer, teda!...

Před přistáním jsme museli pořádně koukat kolem sebe, byl tu pěknej provoz. Ono je to vidět i na obrazovce radaru. Letadla startovaly a přistávaly jedno za druhým, jak na běžícím pásu...

Ale teď mě omluvte, Eric už hudrá, ať to dokončím, že se jdeme projít do města. Tak budu pokračovat pak...

Se zatím můžete tady kouknout na fotky...

No a zítra letíme zpátky do Lucemburku a dokončíme tak oblet Modrokoule. Huréj!...

Hi friends, this time from New York for a change. I preferred to sleep first again before starting to write. It was quite a toil from Alaska to New York...

Eric lets me check more things now, he just stands by and discreetly watches if I'm doing it right...

We started from Bear City, waved to our furry friends and set it off to the southeast across Canada in a wide arc. There were quite a few clouds up there in the morning, so it took us a while to get through. However, they started to disperse gradually, and there shine through some mountains between them. More and more, then in Canada we could already see beautiful forests and many lakes...

But Canada is pretty spacious, it took us several hours to fly it over. But then it splashed down the waterfall suddenly,... that famous Niagara waterfall, which hums wistfully,... and we were back between Yanks...

Oh, wait... say what? But... Oh yeah, Alaska is theirs too…

Canada is inside. Soooooooo, that's it...

From Niagara to New York then it was just a short way only…

When we flew over that great river Hudson, Eric tol dme about the pilot, who landed there a few years ago into the water with Erbas, a little smaller plane contrary to our Jumbie. He must be a whizz!...

Before we landed, we had to look around properly, because of the huge traffic there. Planes took off and landed one after one, like on a conveyor belt...

Well,… and tomorrow we fly back to Luxembourg and thus complete the trip around the Blueball. Hooray!...