Přes Velkou louži...

11.06.2023

Ahoj, kamarádi! Tak už jsme zpátky doma...

Teda, jakože v Lucemburku...

Obletěli jsme Modrokouli, héj, pic!...

Dneska, cestou přes Atlantickej oceán z New Yorku do Lucemburku nám bylo tak trochu smutno, že to vlastně už končí. Ale zase jsme měli radost, co jsme všechno viděli a zažili. Ale to tak bejvá...

Měli jsme nad tou velkou louží čas si hodně povídat, letěli jsme přes den. Tak si mě Eric posadil na koleno a povídal třeba o tom pánovi, co tenhle oceán poprvé přeletěl skoro před sto lety na starým letadle Spirit of St. Louis. Jmenoval se Charles Lindbergh a trvalo mu to 33,5 hodiny!!!

A o pani, která to zvládla taky o pět let pozdějc na letadle Vega a jenom za 14,5 hodiny! Ta se jmenovala Amélie Earhart. Akorát pak zmizela při pokusu obletět zeměkouli...

Uf, to jsme měli ale kliku teda!...

Když se pak pod náma objevil jižní kousek Anglie, tak jsem si vzpomněl na to, co mi vyprávěl Pytlák a pro změnu vyprávěl Ericovi já. O našich stíhačích RAF, že tady dole pod náma v Exeteru sídlilo první československý stíhací křídlo, velel mu Ámos Vašátko, co byl vlastně tak trochu soused z Čelákovic. A pak, když umřel, tak po něm převzal velení Čárlí Mrázek, po kterým je pojmenovanej náš milovickej leteckej klub...

A jak nad Biskají a Kanálem honili naši bombarďáci německý lodě a ponorky. Strejda Jarda Novák z Austrálie třeba. Nebo Jan Roman Irving, táta mojí kamarádky Ivety Irvingový. A to byl dokonce generál!!!......

To byli pašáci, strejdové!!!...

Ani jsme si nevšimli, jak nám to díky tomu povídání uteklo...

A najednou byl před náma Lucemburk a my přistávali...

Tak ještě fotka na rozloučenou s Džambíkem. Pátej, se kterým jsem letěl. A tenhle byl nejhezčí. Pak musim kluky poprosit, aby mi tu fotku vytiskli a dám si jí k pelíšku...

Však se koukněte sami...

Tak jo, kamarádi. Dneska dobrou a jdu si nechat zdát něco pěknýho...

Hello friends! So we're back home...

I mean, like in Luxembourg...

We flew around the Blueball, hey, yeah!...

Today, on the way across the Atlantic Ocean from New York to Luxembourg, we were a little sad because of that it was actually coming to the end. But then again, we were happy of everything we could see. But that's how it is...

We flew by day so we had plenty of time to talk a lot over the Big puddle. So Eric sat me on his knee and talked, for example, about the gentleman who first flew across this ocean almost a hundred years ago in the old Spirit of St. Louis. His name was Charles Lindbergh and it took him 33.5 hours!!!

And about the lady who also managed it five years later on the Vega plane and in just 14.5 hours! Her name was Amelia Earhart. But then she disappeared while trying to fly around the globe...

Ugh, we were lucky!...

When the southern part of England appeared below us, I remembered storries Pytlák had told me and, for a change, I was telling them to Eric. About our RAF fighters, about that the first Czechoslovak fighter wing was based down here in Exeter, and that it was led by Amos Vašátko, who was actually a neighbor from Čelákovice. And then, when he died, Charlie Mrázek took over the command after him. BTW, after Charlie Mrázek is named our flying club in Milovice...

And how our bombers chased German ships and submarines over Biscay and The Channel. For example uncle Jarda Novák from Australia. Or Jan Roman Irving, father of my friend Iveta Irving. And he was even a general!!!...

Those uncels were real aces!!!...

We didn't even notice how it got away thanks to that talk...

And suddenly Luxembourg was in front of us and we were landing...

Well, another farewell photo with Jumbie. The fifth I flew with. And this one was the nicest. I have to ask boys to print the photo for me and I'll put it next to my bed...