Procházka po Londýně...

11.11.2023

Teda v tom Londýně je docela rušno. Spousta lidí, spousta aut, černý taxíky, dvoupatrový autobusy... Všude hraje nějaká muzika... Trochu z toho bolí plyšácký (tygr)ouška...

Teď čekáme na typickou anglickou baštu - fyšen čips. Teta Marťa říkala, že je to fakt mňamina!...

Jsem z toho cestování hoooodně unavenej, ale vidět tohle město stojí opravdu za to. Tak to musim vydržet. A chci...

Akorát teda,... co si mám vzít na sebe?

Must say, this London is quite busy city. Lots of people, lots of cars, black taxis, double-decker buses... Some music is playing everywhere... It hurts teddy (tiger) ears a little...

Now we are waiting for a typical English grub - fishen chips. Aunt Marťa said it is really yummy!...

I'm so tired from traveling, but seeing this city is really worth it. So I have to endure it. And I want...

Hey,... so what should I wear?

Fotogalerie...