Pssst! To je tajný!...

23.04.2024

Po noční mě Roman vyzvednul u Verči a že prej musíme na letiště na nějaký důležitý jednání. A prej překvapení, tak to nesmím nikomu říkat...

Tak to teda nikomu neříkám...

Aspoň, že jsme se cestou stihli stavit na snídani a kakao, jinak bych se asi tvářil jako... Jakóóó... strejda Anton, když ztratí jarmulku...

Pak teda to tajný supertajný jednání a pak ještě za tetou Danielou na ministerstvo. Tam se ale fotit nesmí, to je přece jasný. Ale aspoň jsme domluvili nějaký švandy s vojákama...

Tyjo a dneska už po mně nic nechtějte, jdu spát...

After the night shift Roman picked me up from Verča and because we had to go to the airport for some important meeting. But it´s a surprise, I mustn't tell anyone...

So I'm not telling anyone...

At least we managed to stop for breakfast and cocoa on the way, otherwise I'd probably look like... Liiiiiike... Uncle Anton when he loses his kipot...

Then the secret top secret meeting and then to see aunt Daniela at the ministry. But you can't take pictures there, that's clear. But at least we arranged some shenanigans with soldiers...

Uf, don't ask me for anything today, I'm going to sleep...