Pytlák letíííí!!!

08.02.2023

Pytlák letěěěěěěl! Já to viděl!...

Trénovali jsme spolu a učili se. Doma v knížkách, před domem na štaflích, na letišti jen tak...

A pak jsme vyrazili na Ranou. Takovej velikej kopec kousek od Loun. Jezdí tam odjakživa všichni piloti, co se učej, prej tam dobře fouce...

No a po pár poskocích a pokusech najednou Pytlák visel pod šnuptychlem, třepal nožičkama a letěl!

A já to taky vyzkoušel, ale jen na svým malým padáčku. Teda, se mu nedivim, že se rozbrečel, je to úžasnej pocit...

Fotogalerie 1...

Fotogalerie 2...

Fotogalerie 3...

Pytlák was flyiiiiiiiiiing! I saw it!...

We trained together and learned. At home in books, in front of the house on stepladders, at the airport just like that...

And then we went to Rana. Such a big hill not far from Louny. All pilots have been going there since forever, when they were learning, it's very windy there...

Well, after a few jumps and attempts, Pytlák was suddenly hanging under the hanky, flapping his legs and flying!

And I tried it too, but only on my little parachute. I mean, I'm not surprised that he cried, it's a wonderful feeling...