S Dádou u modrejch kamarádů...

18.04.2024

Jé, zase jsme se potkali s kamarádem Snílkem! Ahoj, Dádo! Jak se vede?...

Kluci domluvili návštěvu u našich modrejch kamarádů, co lítaj s vrtulníkama u Policie. A na to jsem se fakt těšil, protože jsem tady vlastně pořádně ještě nebyl. Minule to za mě musela vzít ségra Olinka...

Strejda Tom se domluvil s pilotama, tak nás pak provedli po hangáru a po dílně. Tyjo, tady těch mixéru ale maj! A všechny krásně nablejskaný, asi aby lítaly rychlejc. Spoustu jsme si jich mohli prolézt, některý i startovaly do akce. Takže to bylo napínací...

Strejdo Tome, díky moc. Fakt jsme si to užili, všichni!...

Hey, we met up with our friend Dreamer again! Hi, Dada! How are you?...

Guys arranged a visit in a lair of our blue friends who fly helicopters of the Police. And I was really looking forward to that, because I hadn't really been here before. Sister Olinka had to take it instead of me last time...

Uncle Tom arranged with pilots they then showed us all the hangar and the workshop. Wow, here's so many choppers! And all beautifully polished, probably to fly faster. We were able to snoop through many of them, some even started for the operation. So it was thrilling…

Uncle Tom, thanks a lot. We really enjoyed it, everyone!...