S Hvězdičkou u Plechovky...

03.04.2024

Včera jsem se zase potkal s mojí Hvězdičkou. Se Smaragdovou princeznou, která má v očích kromě spousty rošťáren i pohled svýho dědy a mýho kamaráda...

Byli jsme se podívat v muzeu ve Kbelích u Plechovky. Vůbec teda netuším, jak se do toho ty chlapi mohli vejít. Jo, já bych se vešel, i s Hvězdičkou. Ale oni a ve skafandrech?...

Fotky ještě budou, až je Majda zpracuje (je barevná jako já, ale nemá proužky, tak jí to chvilku trvá dýl...). Ale se tuze těšim, byla to sranda...

Jé, hele, tady je i Beta Páďa strejdy Petra!

Večer jsme si pak s Pytlákem prohlíželi fotky a knížky. A moh jsem si vyzkoušet i pravou kosmickou mikču!...

Yesterday I met my Little Star again. My little Emerald Princess, who, in addition to an impish look, also has the look of her grandfather and my friend in her eyes...

We went to see the museum in Kbely and the Can. So I have no idea how these guys could fit in. Yes, I could, even with my Little Star. But they in spacesuits?...

There will be more photos when Majda processes them (she's colorful like me, but doesn't have stripes, so it takes her a while...). But I'm really looking forward to it, it was fun...

Hey, loook! There´s also uncle Petr´s Beta Fifty!

In the evening we looked at photos and books with Pytlák. And I could also try a real cosmic sweatshirt!...