Setkání s protinohem...

28.12.2023

Povidám, kam to jedeme, Pytláku? A prej, vydrž, uvidíš...

Chmmm... 

Tyjo a my jsme se setkali s Martinem! Kamarád, kterej bydlí až na Novým Zélandu! Sází stromy (už jich zapích do země přes milión!!!), stará se o les, je hasič a navíc pilot!!!

Jo a jeden super dárek - australskej dolar s tygrama a tetou Bětou!

Hustý!!!

Fotogalerie...

I said, where we're going, Pytlak? And he answered, wait, you'll see...

Hmmm... 

Geeee! We met Martin! Our friend who lives on New Zealand! He plants trees (He has already stuck over one million of them into the ground!!!), takes care of the forest, is a firefighter and also a pilot!!!

And one great gift - the aussie dollar with tigers and Auntie Betty!

Bad-ass!!!