Simulátoři...

30.05.2024

Ahoj, děcka! Pamatujete, jak jsem se byl vloni na Aviatický podívat ke klukům na simulátory?...

A víte, že letos si můžete zalítat i na mým osobním Albíkovi?...

Tak schválně, kdo z vás to dokáže?...

Uvidíme v sobotu a v neděli. Těším se na vás...

Hi, kids! Do you remember how I went to Pardubice Air Show last year to see guys on flying simulators?...

And did you know that this year you can also fly my personal Albatros?...

Come on, who can do it?...

See you on Saturday and Sunday. Looking forward...

https://youtu.be/RD08Ad2VqQY