Slavnostní lítání...

05.05.2024

V sobotu večer to bylo tuze slavnostní. Pytlák letěl bublinou poprvé! Však taky potom celou cestu autem vyprávěl...

Já letěl se strejdou Hrochem a bylo to taky slavnostní. Jednak strejda letěl poprvé funglnágl novým balónem, druhak jsem doprovázel skoro dvanáctiletou prvoletkyni Verunku, aby se nebála. Teta Zuzka říkala, že když už jsem takovej zkušenej vzduchoplavač, tak to pro ni bude lepší...

Neboj, teto, vůůůůbec se nebála a byla statečná. Pořád se smála a ukazovali jsme si ostatní bubliny a všechno kolem nás. Dokonce jsme viděli i Bzuka, i když byl od nás daleko. Zamávali jsme Pytlákovi, ale asi to nemoh vidět. A támhle kousek vedle letěl Kolja ze Stuttgartu...

Jako správný vzduchošlápkové jsme ale samozřejmě i pomáhali. Před startem rozbalit balón, ve vzduchu hlídat foukáčky a brabčáky, na zemi ho pak sbalit a taky lano. A byl tam i pan zemědělec, co nás pochválil, že jsme přistáli krásně a nenadělali žádnou škodu. To taky bublináři musej umět!...

It was very festive on Saturday evening. Pytlak flew in a bubble for the first time! However, he also narrated about it the car whole the way home...

I flew with uncle Hroch and it was also festive. for one thing, uncle flew for the first time in a completely new balloon, and for another, I accompanied the almost twelve-year-old first-time pilot Verunka so that she would not be afraid. Aunt Zuzka said that if I was already such an experienced air swimmer, it would be better for her...

Don't worry, auntie, she wasn't afraid at all and she was brave. She kept laughing and we showed each other the other bubbles and everything around us. We even saw Bzuk, even though he was far away. We waved to Pytlak, but he probably couldn't see it. And Kolja from Stuttgart flew over there...

But of course we also helped, like good airwalkers. Unwrap the balloon before the start, keep an eye on windies and sparrows in the air, then pack the ballon on the ground and the rope too. And the farmer was also there, who praised us for landing beautifully and not causing any damage. Bubblers have to be able to do that too!...