Slavnostní pochod...

12.11.2023

Ten slavnostní pochod, to byla paráda! Všichni se seřadili do štrůdlu a pak pochodovali kolem památníku a zdravili ho. Všechno muselo pěkně šlapat, všechno na povel a dohlížel na to důležitej pan Buřinka...

A z druhý strany samo Jeho Veličenstvo Král!!!

Jen nemám zatím fotky, moc to nešlo. Jen Pytlákovi se podařilo udělat jednu z videa, ale tam moc dobře vidět nejsme. Tak snad se někde ještě něco objeví...

Řeknu vám ale, je to nezapomenutelnej zážitek. A úžasná atmosféra. Ještě, že mě Martina nesla, třásly se mi z toho kolena...

Fotogalerie...

The ceremonial march was great! Everyone lined up in a strudel and then marched around the monument and saluted him. Everything had to go smoothly, everything on command and supervised by the important Mr. Bowler-Hat...

And on the other side His Majesty the King!!!

I just don't have photos yet, it hasn´t been possible. Only Pytlák managed to make one screenshot from videos, but you can't see us very well there. So maybe something else will appear somewhere...

But let me tell you, it's an unforgettable experience. And a wonderful atmosphere. Also, luckily Martina was carrying me, my knees were shaking...