Slavný výročí...

12.03.2024

Musím říct, že jsem dneska fakt přemejšlel, proč mě kluci buděj. Héj, domluvili jsme si něco někde?...
No ale...

Jeli jsme do Prahy na Letnou, k Velkýmu Tytyty.. A z toho, o čem kluci mluvili, jsem pochopil, že asi poletí nějaký letadla. Určitě gripouše z Čáslavi. A dokonce jeden z nich bude řídit Ondra Špáňa! A s nima prej dva německý Eurofajtry a Atlas! Héj, ale to bude mazec!

A letěly! Akorát teda docela vysoko. No ale se kluci asi báli, aby neohnuli antény na Petřínský rozhledně...

I must say I really thought about why guys woke me up today. Hey, have we aranged something somewhere today?...

Well, but...

We went to Prague to Letná, to the Big Watch Out... And from the speach I understood that some planes would probably fly here. Definitely grippies from Čáslav. And even one of them will be driven by Ondra Špáňa! And with them two German Eurofighters and Atlas! Hey, it's going to be a big fun!

And they flew! Well, quite high. OK, boys were probably afraid of bending the antennas on the Petřín Tower...