Spiťák v trávě...

01.09.2023

Cestou z Mostu jsme ještě navštívili jedno zajímavý místo...

Teda, původně jsem se chtěl zeptat, jestli víte, kde a co to je. Ale Pytlák říkal, že to je přeci jasný a nikoho nenachytám...

Takže... Spiťák na trávě na památku jednoho z RAFáků kabrňáků, dědy Fanouška Fajtla...

Fotogalerie...

On the way back from Most we visited one more interesting place...

Originally I wanted to ask if you knew where and what it was. But Pytlák said it was obvious and I wouldn't catch anyone...

So... Spittie on the grass in memory of one of the RAF's good guys, grandpa Fanousek Fajtl...