Strejda Gary přijel!...

17.04.2024

Zas mě Pytlák předběh! Se na to...

Strejda Gary a jeho kamarádi sedli do letadla, přeletěli velkou louži a přijeli se podívat. Zase jako vloni, tak jsme se na to všichni tuze těšili. A sešli se s nima v bunkru u strejdy Vaška v Míšově...

Teda, my tam přijeli trochu dřív, tak jsme mohli všechno prolízt, pokoukat se, postrašit se...

Pak ale byla zase spousta srandy, s Amíkama. Dokonce tam kromě Garyho byl i Don, ten v červený bundě a klobouku. A další kamarádi odsud z Čech. Prostě super setkání...

A ještě větší radost jsme z toho všeho měli, když strejda Frankie a Pytlák dostali medaili pro nás všechny z muzea a z mojí smečky. Panečku! Dám si jí zase do muzea. A možná u ní bude i svítící sklenička...

S Amíkama je sranda, ale ta angličtina, ta je těžká teda. Strejdo Gary, strejdo Done, nechtěli byste se radši naučit česky?...

Pytlak overtakes me again! Damned...

Uncle Gary and his friends got on a plane, flew over a Big Puddle and came to see us. Again like last year, we were all really looking forward to it. And met up with them in uncle Vasek's depot in Mišov...

I mean, we got there a little earlier, so we could crawl through everything, take a look, get scared...

But then there was a lot of fun with Amies. Even Don was there in addition to Gary, the one in the red jacket and hat. And other friends from the Czech Republic. Just a great meeting...

And we got even more joy out of it all when uncle Frankie and Pytlak got a medal for all of us from the museum and from my pack. God! I'll take it to the museum. And maybe there will be a glowing glass with it...

It's fun with Amies, but English is so difficult. Uncle Gary, uncle Don, would you rather learn Czech?...