Teta Kačka...

23.01.2024

Mám radost, dneska jsme jeli za tetou Kačkou. A poseděli s ní přes dvě hodiny...

Jéje, kdybyste jen tušili, co jsme si spolu domluvili!...

Ale taky jsme jí přivezli dáreček. Kalendář, samozřejmě. Ale taky pohár, protože vyhrála vloni na Muzejnickým počinu roku. Jak jsme byli s klukama v Koněšíně. Jenže tam nemohla přijet, tak jsme jí to dovezli teď...

I'm happy, today we went to see auntie Kačka. And chatted with her for over two hours...

Hey, if you only knew what we agreed on!...

But we also brought her some presents. My calendar, of course. But also a cup, because she won last year at the Museum Achievement of the Year. How we were with guys in Koněšín. But she couldn't come there, so we brought it to her now...