Těžkej život letušáka...

29.11.2023

Dobrý ráno z Prahy, tak už jsme s Vojtou zpátky...

Koukal jsem, že kluci měli trošku zmatek, v čem letíme. No, trochu za to můžeme i my, nedali jsme jim vědět. Ale to se stane...

Cesta zpátky byla dlouhá, ale užili jsme si to. Akorát ta bouřka nad Řeckem se mi nelíbila moc, pěkně to házelo...

Snažil jsem se zase pomáhat Vojtovi letušákovi. Naštudoval jsem bezpečnostní instrukce, kontroloval s nima všechno, co bylo potřeba. I záchody. Nebo jestli nezbyl kousek antilopy v kuchyňce...

Smůla, nezbyl...

Nakonec jsem se moh za odměnu i podívat do kabiny. Hustý! Maj to tam udělaný skoro jako Frankie v Bezděkově...

Fotogalerie...

Good morning from Prague, we are back...

I saw that guys were a little confused about what we were flying. Well, we're a little bit to blame, we didn't let them know. But it happens...

The journey back was long, but we enjoyed it. Only I didn't really like the storm over Greece, it was swinging pretty hard...

I tried to help Vojta the flight attendant again. I studied the safety instructions, checked everything that was needed with them. And toilets. Or if there isn't a piece of antelope left in the kitchen...

Too bad, they didn't have any left...

In the end, I was able to look into the cockpit as a reward. Bad-ass! They have it done almost like Frankie in Bezděkov...