To mám kámoše!...

30.05.2023

Ahoj všichni. Hlavně díky Romanovi jsem se na Aviatické pouti 2023 v Pardubicích (rozuměj Letecké pouti) skámošil nejen s rakeťákem co skáče na padáku z vesmíru, ale i s týpkem, co dokáže s letadlem přistát kdekoliv na světě!...

Nevěříte? No tak dávejte pozor! Jmenuje se Luke Czepiela. Lítá s šíleně pomalovaným letadlem, na kterém jsou dva býci, co se chtějí trknout rohama, ale mezi nimi je sluníčko. Naštěstí. Ten druhý býk je na druhé straně letadla. Jinak nevím jak by to dopadlo. Ti býci, to je značka Red Bull (Červenej bejk), která podporuje a pomáhá všem šílencům s šílenejma nápadama.

Šli jsme k němu a on si mě hned při seznámení vzal rovnou do letadla a jako, že se proletíme… Lidi,… ještě, že jsem před tím nic nejed!… Normálně se otočil přes hlavu, nějakej přemet či co. Sem se ani nevzpamatoval a už jsem byl ve vzduchu. Hlavou dolu, nahoru, a pomalu a rychle… A najednou jsme zase přistáli. Roman byl tááák šťastnej, že prej se o mě bál. Jen jestli nechtěl letět místo mě...

Tak se pojďte podívat na VIDEO, jak se přistává na mrakodrapu. Pro vrtulník je to hračka , ale letadlo, to chce umět pořádně létat... Přistávat a vzlétat...

Hello everyone. Mainly thanks to Roman, at the Air Show 2023 in Pardubice I palled up not only with a Rocketeer who jumps on a parachute from the edge of Space, but also with a guy who can land a plane anywhere in the world!...

Donˇt you believe? Well, watch carefully! His name is Luke Czepiela. He's flying a crazy painted plane with two bulls facing want to bunt with their horns, and a sun between them. Fortunately. The other bull is on the other side of the plane. Otherwise I don't know how it would have turned out. Those bulls, that's the Red Bull brand, which supports and helps all crazy people with crazy ideas.

We went to him and he immediately took me on the plane as soon as we got to know each other and it was like we were going to fly by... Oh, hell!,... even that I didn't eat anything before that!... He normally turned his plane, some kind of flip-flop or something. I hadn't even composed and I was already in the air. Head down, up, and slow and fast... And suddenly we landed again. Roman was sooooo happy, he was worried about me. If only he didn't want to fly instead of me...

So come and watch the VIDEO of him landing on the skyscraper. It's a piece of cake for a helicopter, but an airplane needs to be able to fly properly... Land and take off...