U paragánů...

13.11.2023

Když jsme se pak rozloučili s tetou Maruškou, strejdou Vráťou a ostatníma, vzali nás na Porchester Gate. Asi to nikomu nic jen tak neříká dneska, co? Ale...

Tady sídlila za 2. světový války československá kontrarozvědka. Odtud posílala výsadky paragánu do Československa, včetně kluků z Anthropoidu. To jsou ti, o kterejch už jsem psal tuhle, jako nakopali do hader tomu prevítovi s hadíma očima a pak bojovali v kostele a nevzdali se, i když proti nim stálo tuze moc Nácků...

Mimochodem, Pytlák mi slíbil, že se tam někdy podíváme...

Tady u tý cihlový zdi se fotili, kabrňáci. Kubiš, Opálka, Gabčík a mnozí další...

Zkusil jsem to taky, jaký to bylo. Ale...

Úplně mi z toho stojej všechny chlupy. Tady jsem se dotknul historie...

Fotogalerie...

When we said goodbye to aunt Maruška, uncle Vráťa and the others, they took us to Porchester Gate. I guess it´s unknown for anyone today, huh? But...

Czechoslovak counter-intelligence was based here during World War II. From there were sent paras to Czechoslovakia, including guys from Anthropoid. These are the ones about whom I already wrote, how they kicked ass of that bastard with snake eyes and then they fought in the church and did not surrender, even though there was a strong force of Nazis against them...

By the way, Pytlak promised to me that we would look there sometime...

They were taking pictures here by the brick wall, great guys. Kubiš, Opálka, Gabčík and many others...I tried that too, what was it like. But...

It makes my hair stand on end. Here I touched history...