U přísňáků dispečerů...

20.03.2024

Aháááááá! Tak ne na papoušky ale na Kanáry! Jakože na Kanárský ostrovy! Odlítáme s mým velkým bráchou Vojtou dneska ve čtvrt na jednu. Na Lanzarote a odtamtud na Las Palmas. Tak proto ta záchranná vesa od tety Máji...

Koukejte zase na flajtradar, poletíme jako QS 1214...Včera odpo jsem s Kubou byl u něj v práci na mezinárodním dispečinku na Ruzyni. A budu tam ještě chvilku, než mě Vojta vyzvedne...

Ze začátku jsem teda nevěděl co a jak a taky se trochu bál, protože o dispečerech jsem slyšel že jsou odpovědný, důležitý, děsně přísný a nesměj dělat chyby. Ale Kuba mi všechno postupně vysvětlil, ukázal, seznámil mě s kolegama a začal se se mnou učit...

Třeba jak vybrat správný linky pro ČSA, Lufthansu ale taky třeba pro Air France...

Mimochodem, prej i velký tygry jde přepravovat letadlem po světě, jenom musej zůstat vzadu a nemůžou do kokpitu jako já. No neni to fajn bejt malej?

Ahhhhhh! Well, not for parrots, but for Canaries! Like the Canary Islands! My big brother Vojta and I are leaving today at a quarter to one. To Lanzarote and from there to Las Palmas. That's why the life jacket from aunt Mája...

Look again at flightradar, we fly as QS 1214...

Yesterday afternoon I was with Kuba at his work at the international dispatching center at Ruzyne Airport. And I stay there for a while before Vojta picks me up...

From the beginning, I didn't know what to do and how, and I was also a little afraid, because I heard dispatchers are responsible, significant, terribly strict and mustn't make mistakes. But Kuba gradually explained everything to me, showed me, introduced me to colleagues and started learning with me...

For example, how to choose the right routes for ČSA, Lufthansa, but also for Air France...

By the way, even big tigers can be transported around the world by plane, but just have to stay in the back and can't get into the cockpit like me. Well, isn't it nice to be small?