U Terezky na návštěvě...

12.03.2024

Když ajráci odletěli, vydali jsme se do muzea. Potřebovali jsme totiž něco předat Terezce. A taky se s ní setkat, zas po letech...

A bylo to super, vzala nás dovnitř. Koukli jsme na Spitfira, ve kterým lítal děda Fanda. A na spousty letadel. Já to tu teda sice už viděl, ale Roman kvíkal blahem. I jsme pak poseděli v dílně. Prostě skvělý odpoledne!...

Jo, jo, sem asi můžeme vždycky...

When planes left, we went to the museum. We needed to give something to Terezka. And to meet her again, years later...

And it was great, she took us in. We looked at the Spitfire in which grandpa Fanda was flying. And on lots of other planes. I've seen it here before, but Roman happily screeched. Then we sat in the workshop. Just a great afternoon!...

Yeah, yeah, I guess we can always go here...