V kostele...

31.01.2024

Včera odpoledne mě vzal Pytlák na jedno tuze zajímavý místo. Určitě ho znáte, kostel v Resslovce v Praze...

Navštívili jsme otce Jana a povídali si spolu, ukázal nám pak místa, kde se naši kluci, co zahubili toho prevíta s hadíma očima Heydricha, bránili strašný spoustě německejch vojáků. Srabů, protože se jich na naše kluky kabrňáky slezlo stokrát víc!...

A stejně je nedostali!...

Stáli jsme tam, prohlíželi si ty místa a ani nedutali. Bylo mi tam smutno, tuze jo. Ale na druhou stranu jsem byl strašně hrdej...

Kluci kabrňáci, otče Jane, Pytláku, Romane, kamarádi,... slibuju, že nikdy nezapomenu!...

Yesterday afternoon Pytlák took me to a very interesting place. You certainly know it, the church in Resslova street in Prague...

We visited Father Jan and talked together, he then showed us the places where our boys, who had wiped the snake-eyed bastard Heydrich out, defended themselves against a terrible lot of German soldiers. Chickens, because there were a hundred times more of them coming on our great guys!...

And they didn't get them anyway!...

We stood there in silence looking at the places. I was sad there, really. But on the other hand, I was very proud...

Guys, Father Jan, Pytlák, Roman, friends,... I promise I never forget!...