V pevnosti...

02.08.2023

Dneska jsme vstávali brzo, protože děda Martin říkal, že pojedeme na výlet a je to trochu daleko...

Dojeli jsme až do Pytlákova. Zajímavý městečko, musim říct. Vlastně taková stará pevnost, shora vypadá jak hvězda. Všude příkopy, valy, zdi. Spíš je to bludiště, bych řek...

Ale projít pořádně jsme ho nestihli, místo toho jsme se šli podívat k říčce pod pevností na ptáčky, divoký koně a srnky...

A na letadla vlastně taky, lítalo nám nad hlavou jedno za druhým. Pytlák říkal, že tady je letiště a že tu lítala teta Radka...

We got up early today because Grandpa Martin said we were going on a trip and it was a bit far...

We reached Pytlák City. An interesting town, must say. Actually such an old fortress, it looks like a star from above. Moats, earthworks, walls everywhere. It's more of a maze, I'd say...

But we didn't have time to go through it properly, instead we went to the river below the fortress to look at birds, wild horses and deers...

And actually planes too, one after the other flew over our heads. Pytlák said that there was an airport here and that Aunt Radka used to fly here...

Fotogalerie...