Vánoční stromeček...

08.12.2023

Ahoj, děcka. Taky už máte ozdobenej stromeček jako Roman? Ale tygří hlavu tam určitě nemáte!...

Pytlák zatím nazdobeno nemá, prý až na chalupě. Tak jsme se večer, když jsem přijel od Romana k Pytlákovi, aspoň zašli podívat v Milovicích ke kostelu na velikej stromeček a andělíčky...

A nakonec jsem napsal Ježíškovi...

Fotogalerie...

Hi, kids. Do you already have a decorated Christmas tree like Roman? But you definitely don't have a tiger's head there!...

Pytlak has not yet decorated it, supposedly at the cottage only. So in the evening, when I arrived from Roman to Pytlák, we went at least to see the big tree and little angels in Milovice next to the church...

And finally I wrote to Baby Jesus…