Ve škole...

30.04.2024

V pondělí jsme šli za dětma do školy. Jen s Romanem, Pytlák bohužel nemoh. Ale to vůbec neva...

Akorát teda, trochu jsem se bál, sešlo se tam skoro padesát dětí! Všechny ze základky na Moskevský na Kladně. Pořádná hromada! Ještě, abych se tak zakoktal...

Naštěstí ale Roman je zkušenej kecálista, tak to zvládnul. Děcka soutěžily, dostávaly hádanky a samože za správný odpovědi i nějaký dárečky...

Jo, musím říct, že to nakonec bylo fajn setkání. A těším se na další...

On Monday we went to children in school. Only with Roman, Pytlák unfortunately couldn't go. But it doesn't matter at all...

Anyway, I was a little afraid, almost fifty children gathered there! All from the primary school at Moskevská in Kladno. Quite a heap! Hope I don´t stutter there...

Fortunately, Roman is an experienced chatterbox, so he managed it. Kids competed, received riddles and, of course, some gifts for correct answers...

Yeah, must say it was a nice meeting in the end. And I look forward to another one...