Večer s gripenem...

10.02.2024

Ahoj, strejdo Máro! A ahoj i ostatní...

Upřímně, po tom shonu dneska jsem měl sto chutí zalézt do postele a spát. Ale Pytlák říkal, že jsme slíbili dneska postavit gripena. A sliby se maj plnit...

Pěknej macanda teda, oproti těm vrtulníčkům. Ale šlo to skvěle. Jen občas trošku problém v tý hromadě čísílek v plánu, ale to jsme zvládli...

No a tak je ten můj a Ivošův gripen hotovej a už stojí ve vitríně vedle Migouška Jednadváci...

Hello, uncle Máro! And hello everybody...

Honestly, after all the hustle and bustle today, I just wanted to crawl into bed and sleep. But Pytlák said that we promised to build a gripen today. And promises should be kept...

Nice whopper, compared to helicopters. But it went great. Only sometimes a little problem with the pile of numbers in the plan, but we did it...

Well, mine and Ivo's gripen is finished and already stays in the vitrine next to Miggie Twentyone...