Velká brigáda!!!...

17.02.2024

Úúúúúúf! Se zejtra asi nehnu!...

Dneska jsme měli další brigádu v můzeu. A teda, byla to paráda! Sešlo se nás tam tuze moc, tak to docela rychle utíkalo a jsme sfoukli spoustu práce a zbyla pak i spousta času na pokec...

Ale teda, to strkání stíhaček, přenášení vitrín, náčelníka v kombinéze i s kuklou (pěkně těžkej, určitě byl po obědě!), spousty dalších věcí,... pěkná fuška! Některý věci byly tak těžký, že jsme to museli dělat v několika lidech a jednom tygrovi...

Ale bude to tam tuze pěkný!...

A ještě jsem si pak moh užít zajímavý nášivky a zalítat si s Tibym na flajsimulátoru. Hej, pic!...

Těšte se, bude to mazec!...

Pheeeeeew! I probably won't move tomorrow!...

Today we had another voluntary job in the museum. Well, it was great! There were a lot of us, so it went pretty quickly and we rushed a lot of work and then there was still a lot of time to chat...

But..., pushing to fighter jets, carrying showcases, the chief in overalls and with a helmet (pretty heavy, he must have had lunch!), lots of other things,... big swot! Some things were so difficult that we had to do it with several people and one tiger...

But it will be very nice there!...

And then I was able to enjoy interesting patches and play with Tiby on the fly simulator. Hey yep!...

Look forward, it's going to be a bad-ass!...