Velký setkání...

14.09.2023

Ahoj, kamarádi!...

Včera jsem byl s ostatníma v Praze na letišti. Bylo tam velký setkání, přijeli kamarádky a kamarádi z celý Český republiky. A dokonce i strejda Ivan ze Slovenska! Všichni se tvářili děsně vážně, každou chvíli někdo něco povídal. Asi to bylo hodně důležitý. A taky slavnostní, protože několik strejdů, Roman a Kuba dostali medaili...

Pak ale byly i chvilky si chvíli popovídat s ostatníma, udělat fotky, dát si něco dobrýho...

Dokonce tam i jeden pán natáčel na kameru rozhovor s Romanem!...

Všichni tam na mě byli strašně hodný...

Jen teda,... musím se přiznat. Chtěl jsem si vyzkoušet a prohlídnout čepici strejdy Ivana. Snad se nebude zlobit...

Fotogalerie...

Hello friends!...

Yesterday I was at the airport in Prague with the others. There was a big meeting, friends came from all over the Czech Republic. And even Uncle Ivan from Slovakia! Everyone looked terribly serious, every now and then someone said something. It was probably very important. And festive too, because several uncles, Roman and Kuba received a medal...

But then there were also moments to chat with others for a while, take photos, have something yummy...

There was even a gentleman recording an interview with Roman on camera!...

Everyone there was very nice to me...

But... I must confess to something. I wanted to try and see Uncle Ivan's hat. I hope he won't be angry...