Velký setkání...

06.04.2024

Tyjo, to bylo ale super setkání v sobotu! Do muzea přijela spousta kamarádů, co dřív lítali na Devětadvacítkách nebo se o ně starali...

Tak jsme jim všechno ukázali. I ty nový věci, co dovez strejda Pavel na poslední chvíli večer. Sice to vypadá jako haraburdí, ale je to tuze vzácný, protože to je z tajnejch speciálních letadel a řikal Frankie, že to nikde jinde nemaj...

Jo, a kdybyste viděli, jak čubrněli na tu cvičnou kabinu a simulátory! A na všechny ostatní výstavky! Včetně tý mojí, kam jsme si na chvilku půjčili od holek i tu kosmickou mikču od strejdy Olina. Tuze se líbila i polární bunda od tety Radky a záchranná vesta od tety Máji!...

No ale hlavně jsme si se všema hodně povídali a byla sranda. Navíc jsme oslavili konečně i ty moje narozky. Kdybyste viděli a mohli ochutnat ten dort, co dělal Tomi! Mňáááááámka to byla!...

Tak se přijďte podívat taky, teď už je teplo, muzeum může fungovat normálně...

Geeee, it was a great meeting on Saturday! A lot of friends who used to fly on the "Twenty-nines" or take care of them came to the museum...

So we showed them everything. Even all those new things that uncle Pavel brought at the last minute in the evening. It looks like a jumble, but it's very rare because it's from secret special planes and Frankie said no-one around the world has any...

Oh, and if you could see how they raved about that training cockpit and simulators! And to all other exhibitions! Including mine, where we borrowed for a while the real cosmic sweatshirt from uncle Olin. They also really liked the polar jacket from aunt Radka and the life jacket from aunt Mája!...

Well, most of all, we talked a lot with everyone and it was so fun. In addition, we finally celebrated my birthday. If only you could see and taste the cake made by Tomi! It was yuuuuuuuuum!

So come and see the museum, now it's warm, it can be open normally...