Vítězové...

08.02.2024

Ahoj, kamarádi! Mám tuze velkou radost, protože jsem předal několika z vás, co jste se mnou soutěžili, vaše ceny. Nebo aspoň drobnůstky pro radost, když se vám nepodařilo odpovědět správně na všechno. Radost jste ale měli všichni...A já s klukama taky, z vás. A všichni kamarádi, co nám pro vás ty dárky dali...

Dokonce už jste i poslali pár obrázků postavenejch modelů! A kreslený obrázky! Toje bombový!...

Máme vás moc rádi a těšíme se, až si zase zasoutěžíme. A až začnou letecký dny a další akce, kde se uvidíme...

Hi, my friends! I am very happy because I have handed over some prizes to several of you who competed with me. Or at least little something for joy when you didn't manage to answer everything correctly. But you all had been happy...

And me and guys too, because of you. And also all friends who gave us those gifts for you...

Even some of you sent some pictures of built models! And painted pictures! That is fantastic!...

We love you very much and we look forward to competing again. And to see you at airshows and other events...