Vodo Aerochody...

18.05.2023

Ahóóój, kamarádi!

Včera jsem byl na návštěvě v Aeru… Aero Vodochody, tam co od roku 1919 vyrábějí letadla… Aspoň to teda říkali. Pamatuju si třebááá… L-29, myslím, že Delfín,... pak L-39 a to je Albatros,... taky L-159, to ale už nevím, ale vím, že ho má naše armáda…No a teď přes nás, když jsem u Romana, lítá eNGéčko, tak to vždycky při přeletu nad domem hlásí Roman… Zase přistává eNGéčko…

Říkal jsem si, že doprovodím Romana, který měl s panem prezidentem Sotonou přátelské posezení. Oni si pořád něco povídali a já jim nerozuměl, tak jsem sice byl u toho, ale radši jsem odpočíval a byl potichu… Roman stejně říkal, ze až se to upeče, tak nám to všem řekne (akorát nevím co pekli, když si jen povídali)…

Tak zatím ahoj a v sobotu v Čáslavi. Přijďte, je tam Den otevřených dveří. Mám tam sraz s Tygrama z Náměšti, a taky tam budou Tygři z domácí letky na Gripenech. Samej borec… Tam prostě musíme a musíte...

Yesterday I visited Aero... Aero Vodochody, where they have been making airplanes since 1919... At least that's what they said. I remember... L-29, I think Delfín,... then L-39 and that's Albatros,... also L-159, but I don't know that anymore, but I know that our army has it... Well, now, when I'm at Roman's, an eNGee flies over our heads, so Roman always reports it... An eNGee lands again...

I thought I would accompany Roman, who had a friendly meeting with Mr. Sotona, president of the Aero. They kept talking to each other and I didn't understand them, so I was there, but I preferred to rest and be quiet... Roman said anyway that when it was done, he would tell us all (I just don't know what they were doing when they were just talking )…

Bye for now and see you in Čáslav on Saturday. Come there, it's Open Day. I have a meeting there with Tigers from Náměšť, and the Tigers from the home squadron will also be there on Gripens. Real trumps all around... We just have to go there and you have to...