Vracíme se...

16.06.2023

Ahoj, kamarádi, tentokrát z Francie. Takže vlastně bonžůr, mézamí...

Vracíme se s Ericem z Lucemburku do Lausanne. No a co myslíte? Autem? Vlakem? Na motorce?...

I ne! Letíme! A zase Texanem, co jsme s ním letěli z Pardubic...

Teda, teď tím Ericovým...A půjčil mi ho! To je ale ouplně něco jinýho než ten obrovskej nákladní Džambík. Teda, krom toho, že to má jeden motor jenom s vrtulí...

Texík je mnohem menší a živější. A je s ním větší prča...Teď jdeme spát, ale zejtra si s ním ještě zalítáme...

Órevoár a dobrou...

Hello friends, this time from France. So, actually, bonjour, mes amis...

Eric and I are returning from Luxembourg to Lausanne. Well, what do you think? By car? By train? On motor-bike?...

No! We are flying! And again with the Texan that we flew with from Pardubice...

Well, now with the Eric's one... And he lent it to me! But that is completely different from the huge cargo Jumbie. Well, barring the fact that it has one engine only with a propeller...

Texie is much smaller and livelier. And it's illarious with him...

We're going to sleep now, but tomorrow we'll play with him again...

Au revoir and good night...