Výlet po letišti...

14.09.2023

Odpoledne po tom velkým setkání, slavnostním a důležitým, pozval nás strejda Mirek na prohlídku letiště...

Teda, takovýhle véééééélikánský jsem ještě neviděl!...

Museli jsme projít skrz kontrolu, jestli nemáme v kapse bambitku nebo lízátko, pak jsme nasedli do autobusu a vydali se na dlouhou projížďku...

Skoro až na dráhu! Takže jsme se mohli koukat, jak startujou a přistávaj letadla. A jak všude pracuje spousta děsně šikovnejch lidí, aby všechno klapalo. Byla tady i spousta různejch aut a vozítek, některý i strašně divný. Ale všechny obsluhujou letadla, tak to tak má bejt...

A nakoukli jsme i do hangáru, kde letadla opravujou. Tyjo, mazec! Jestli se někdo vyzná v tolika dílkách, ze kterejch se letadlo skládá, tak je fakt borec!...

Jo a byli jsme i u hasičů! Tam jsme ale museli dávat pozor, protože kdyby někde začlo hořet, oni jsou furt ve službě a musí do necelý minuty vyrazit pomáhat. Chlapáci to jsou!!!

Fotogalerie...

In the afternoon after that big, solemn and festive meeting, uncle Mirek invited us to tour the airport...

I mean, I've never seen such a soooo great one!...

We had to go through a check to make sure we didn't have a blunderbass or a lollipop in our pockets, then we got on the bus and went on a long ride...

Almost to the runway! So we could watch planes taking off and landing. And how a lot of incredibly skilled people work everywhere to make everything work. There were also a lot of different cars and buggies, some of them very strange. But they all operate planes, so that's the way it should be...
And we also peeked into the hangar where planes are repaired. Wau! If someone is familiar with so many parts that make up an airplane, then he is a real whizz!...

And we were also at the fire department! But we had to be careful there, because if a fire started somewhere, they are still on duty and have to go help within less than a minute. They are great guys!!!